Ημερήσια αρχεία: 07/09/2020


Τελικός πίνακας εισακτέων και επιλαχόντων μαθητών για την πλήρωση κενών θέσεων στη Β΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21.   Τελικός πίνακας επιλαχόντων μαθητών για την πλήρωση κενών θέσεων στη Γ΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21.