Ημερήσια αρχεία: 02/09/2020


ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων στη Β ́ και Γ ́ Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021  Βάσει του Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παρ. 1, 2), της Υ.Α. 73226/Δ6/12.06.2020/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B ́ 2261/12.06.2020), και των επικαιροποιημένων […]