Ημερήσια αρχεία: 26/08/2020


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων διαρθρώνεται ως εξής : 1. Ο υποψήφιος με ΑΜ 701710 (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων) παρακαλείται να προσέλθει στις 08:15 πμ. 2. Ο υποψήφιος με ΑΜ 700489 (κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων) παρακαλείται […]