Μηνιαία αρχεία: Αύγουστος 2020


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Αγαπητοί γονείς, λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας (Covid-19), καλό είναι να αποφύγετε τη φυσική σας παρουσία στον χώρο τού σχολείου. Γι' αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μία από τις συνημμένες υπεύθυνες δηλώσεις […]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020 Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων διαρθρώνεται ως εξής : 1. Ο υποψήφιος με ΑΜ 701710 (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων) παρακαλείται να προσέλθει στις 08:15 πμ. 2. Ο υποψήφιος με ΑΜ 700489 (κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων) παρακαλείται […]

Αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για απόσπαση στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου για το σχολικό έτος 2020-21 Πατήστε εδώ


Τροποποίηση της με αρ. 100/ΕΕΠΠΣ/11-8-2020 που αναρτήθηκε με ΑΔΑ: 93Σ046ΜΤΛΗ-ΠΩ2 Προκήρυξης πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους. Για να δείτε την τροποποίηση της προκήρυξης πατήστε εδώ

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021 με αποσπάσεις διάρκειας ενός σχολικού έτους.» Η Επιστημονική Επιτροπή Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.) προκηρύσσει την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κατά κλάδο και ειδικότητα σε Πρότυπα […]