Ημερήσια αρχεία: 06/07/2020


Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.


Οι γονείς των  μαθητριών/τών που εισάγονται στην Α΄ Τάξη, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα εισακτέων που αναρτήθηκε, καλούνται από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 έως 12:00


Ο τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά και  την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020 για τις θέσεις 95, 96. Ο τελικός πίνακας επιλαχόντων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020