Ημερήσια αρχεία: 14/06/2020


1. Μετάβαση στη διεύθυνση https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-protupo-peiramatiko-skholeio   και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης  (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)   2. Χρόνος υποβολής αιτήσεων:  από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020   3. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους στο […]