Ημερήσια αρχεία: 13/05/2020


Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ θα υπάρχει δυνατότητα  μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί). Σε περίπτωση που ανήκετε σε μία από τις […]

Σας ενημερώνουμε ότι το Γυμνάσιό μας έχει προταθεί να γίνει Πρότυπο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. Εάν το νομοσχέδιο ψηφισθεί μέχρι το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς, τότε η εισαγωγή των μαθητών/τριών στο σχολείο μας θα γίνει με εξετάσεις. Διαφορετικά, θα γίνει κλήρωση. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο.