Ημερήσια αρχεία: 02/09/2019


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου προτίθεται να καλύψει τις κενές θέσεις μαθητών/τριών που έχουν προκύψει καθώς και αυτές που ενδεχομένως προκύψουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2019-2020 στη Β΄ και  Γ΄ τάξη του Σχολείου μας. Οι κενές και κενούμενες θέσεις στη Β΄ και Γ΄ τάξη θα καλυφθούν μετά […]