Ημερήσια αρχεία: 21/06/2019


Το Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ανακοινώνει το αποτέλεσμα της κλήρωσης που διενεργήθηκε στις 21 Ιουνίου 2019 και ώρα 10:30 π.μ. στο Αμφιθέατρο του σχολείου για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη για το σχολικό έτος 2019-20. Ο πίνακας των κληρωθέντων μαθητών και κληρωθεισών μαθητριών επισυνάπτεται. Οι γονείς των κληρωθέντων μαθητών και […]