Ημερήσια αρχεία: 06/03/2013


ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή μαθητών στο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου» Σχετ.: Η με αριθμ.. 25959/Δ1/25-2-2013 Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων (ΔΕΠΠΣ), με θέμα: «Εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14» Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους μαθητές και τους γονείς της ΣΤ΄ τάξης των σχολείων σας σχετικά με […]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ