• Πίνακας αποτελεσμάτων για την πλήρωση κενών ή/και κενούμενων θέσεων στη Β΄Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 (με ισχύ έως 19-01-2021).
  •  

     

    •   Πίνακας αποτελεσμάτων για την πλήρωση κενών ή/και κενούμενων θέσεων στη Γ΄ Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2020-21 (με ισχύ έως 19-01-2021).