ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων για την πλήρωση κενών ή κενούμενων θέσεων στη Β ́ και Γ ́ Τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021 
Βάσει του Ν.4692/2020 (άρθρο 18, παρ. 1, 2), της Υ.Α. 73226/Δ6/12.06.2020/ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ τ. B ́ 2261/12.06.2020), και των επικαιροποιημένων οδηγιών της Επιστημονικής Επιτροπής Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Ε.Ε.Π.Π.Σ.), το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο (ΕΠ.Ε.Σ.) του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου προβαίνει στη διαδικασία κάλυψης μίας κενής θέσης στη Β ́ Τάξη, καθώς και τυχόν κενούμενων -έως και τις 19/01/2021- θέσεων στη Β ́και τη Γ ́ Τάξη του σχολείου, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
Οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες καλούνται να υποβάλουν σχετική αίτηση έως την Παρασκευή 04/09/2020, ώρα 12:00 το μεσημέρι, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς το gympira@sch.gr, από τη διεύθυνση του/της γονέα ή κηδεμόνα, με συνημμένη σάρωση ή φωτογραφία της συμπληρωμένης και υπογεγραμμένης αίτησης ή αυτοπροσώπως στο Πρότυπο Γυμνάσιο (οδός Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, τηλ. 2810260663), και ώρες 9.00 π.μ. - 12.00 μ.μ.