ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ/ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 
Αγαπητοί γονείς,
λόγω των αυξημένων μέτρων προστασίας (Covid-19), καλό είναι να αποφύγετε τη φυσική σας παρουσία στον χώρο τού σχολείου.
Γι' αυτό σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να αποστείλετε μία από τις συνημμένες υπεύθυνες δηλώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας gympira@sch.gr μέχρι και την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020.