ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ
ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων διαρθρώνεται ως εξής :
1. Ο υποψήφιος με ΑΜ 701710 (κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων) παρακαλείται να προσέλθει στις 08:15 πμ.
2. Ο υποψήφιος με ΑΜ 700489 (κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων) παρακαλείται να προσέλθει στις 08:45 πμ
Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στο κτίριο του Πρότυπου Γυμνασίου, στο Γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων.