Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις στον πίνακα απορριπτέων υποψηφίων εκπ/κών για πλήρωση κενών θέσεων στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου, οπότε ο πίνακας παραμένει ο ίδιος και δεν αναδιαμορφώνεται.