Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τους κωδικούς των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Α΄τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021