Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου (στην πλατφόρμα υπάρχει ακόμα ο τίτλος «Πειραματικό» και όχι  ο πρόσφατος «Πρότυπο»)  το  σχολ. έτος 2020-21 (με ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : από τη 18 η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59),  σας επισημαίνουμε τα εξής :