και ηλεκτρονική υποβολή αίτησης 
(ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ)
 
2. Χρόνος υποβολής αιτήσεων: 
από 12 Ιουνίου έως και 20 Ιουνίου 2020
 
3. Οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τα παιδιά τους στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου οφείλουν να προσκομίσουν στο σχολείο ή να αποστείλουν στην ηλεκτρονική
διεύθυνση (email) του σχολείου gympira@sch.gr τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι 19 Ιουνίου 2020.
 
4. Στις 29 Ιουνίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων για την εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ τάξη των Προτύπων Γυμνασίων.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το Δελτίο Τύπου τού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 
Τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ανακοινώσεις σχετικά με τον τόπο, την ώρα και άλλες πρόσθετες οδηγίες διεξαγωγής των εξετάσεων.