Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με την πρόσφατη ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ θα υπάρχει δυνατότητα  μη προσμετρώμενης απουσίας για μαθητές που έχουν ειδικό λόγο (βάσει δήλωσης γονέα/κηδεμόνα περί ύπαρξης ατόμου ευπαθούς ομάδας στο σπίτι, όπως έχει οριστεί από την Επιτροπή, ή περίπτωση ατόμου που νοσεί).

Σε περίπτωση που ανήκετε σε μία από τις δύο παραπάνω περιπτώσεις, παρακαλούμε να υποβάλετε ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτονται έντυπα και για τις δύο περιπτώσεις) και να την αποστείλετε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο gympira@gmail.comέως και την Πέμπτη 14/5 στις 10:00 το πρωί.

Υπόδειγμα_1           Υπόδειγμα_2

Μπορείτε να τυπώσετε την υπεύθυνη δήλωση ή να συμπληρώσετε μία δικιά σας. Στη συνέχεια ‘σκανάρετε’ ή τραβήξτε μια φωτογραφία της δήλωσης (να είναι ευδιάκριτα τα στοιχεία) και στείλτε την στο mailτου σχολείου.