Σας ενημερώνουμε ότι το Γυμνάσιό μας έχει προταθεί να γίνει Πρότυπο μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου.
Εάν το νομοσχέδιο ψηφισθεί μέχρι το τέλος αυτής της σχολικής χρονιάς, τότε η εισαγωγή των μαθητών/τριών στο σχολείο μας θα γίνει με εξετάσεις. Διαφορετικά, θα γίνει κλήρωση.
Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά το έγγραφο.