ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ_11-15/05/2020

ΤΜΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/05/2020

ΤΡΙΤΗ 12/05/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 13/05/2020

ΠΕΜΠΤΗ 14/05/2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/05/2020

Α1

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

09:00-09:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

Α2

 

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

Α3

 

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ/

09:00-09:45 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

10:00-10:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΟΔΥΣΣΕΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

 

Β1

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

10:00-10:45 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:45-11:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

 

11:00-11:45 ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΡΑΚΗ

Β2

11:00-11:45 ΓΛΩΣΣΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

Β3

 

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Γ1

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ

Γ2

11:00-11:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

Γ3

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

Γ4

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

09:00-09:45 ΓΛΩΣΣΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΤΦ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ