ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΤΗΛΕΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 04-08/05/2020

ΤΜΗΜΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 04/05/2020

ΤΡΙΤΗ 05/05/2020

ΤΕΤΑΡΤΗ 06/05/2020

ΠΕΜΠΤΗ 07/05/2020

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08/05/2020

Α1

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45

09:00-09:45

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

10:00-10:45

11:00-11:45

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

Α2

09:00-09:45 ΓEΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

10:00-10:45 

10:00-10:45

10:00-10:45 

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

11:00-11:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

Α3

09:00-09:45

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45

10:00-10:45 

10:00-10:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

10:00-10:45

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

Β1

09:00-09:45 

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

09:00-09:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45 ΓΛΩΣΣΑ ΜΑΡΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

10:00-10:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ ΠΙΤΕΡΟΥ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45

11:00-11:45 

11:00-11:45

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

Β2

09:00-09:45

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45

10:00-10:45

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

10:00-10:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

11:00-11:45 ΓΛΩΣΣΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

11:00-11:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ 

11:00-11:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Β3

09:00-09:45

09:00-09:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

10:00-10:45 ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΝΙΕΡΑΚΗ

10:00-10:45

10:00-10:45 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ

10:00-10:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

10:00-10:45 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΜΑΡΑΚΗ

11:00-11:45

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

11:00-11:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

Γ1

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΜΑΡΚΑΚΗ 

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45 

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45

11:00-11:45 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΑΣΠΡΑΚΗ

11:00-11:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ

Γ2

09:00-09:45 ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

09:00-09:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ

10:00-10:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

10:00-10:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45

11:00-11:45

11:00-11:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

Γ3

09:00-09:45 : ΓΑΛΛΙΚΑ ΒΑΚΙΡΤΖΙΑΝ

09:00-09:45

09:00-09:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

11:00-11:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ

Γ4

09:00-09:45

09:00-09:45

09:00-09:45 ΑΓΓΛΙΚΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

09:00-09:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

10:00-10:45

10:00-10:45 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

10:00-10:45 ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΡΑΜΠΕΛΗΣ

10:00-10:45 

10:00-10:45 ΓΛΩΣΣΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ

11:00-11:45 ΧΗΜΕΙΑ ΜΠΑΚΟΥ

11:00-11:45 ΑΡΧΑΙΑ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ

11:00-11:45 ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΖΕΡΒΑΚΗ

11:00-11:45 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΝΔΙΝΑΚΗΣ