Οι όμιλοι που θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος:


1. Αστυνομική λογοτεχνία

2.Θεατρικοί Πειραματισμοί (3)

3.Κίνηση, λόγος, ρυθμός (3)

4. Μικροί δημοσιογράφοι «εν τάξει»

5. Κλίμα 2 εξερευνώντας τη φύση, τον άνθρωπο, το σύμπαν

6 Μικρόκοσμος και Μακρόκοσμος (Όμιλος Χημείας)

7 Arduino,  Lego και  3D εκτυπώσεις σε ρομποτικές εφαρμογές

8 Όμιλος Μουσικής

9 Μονοπάτια της Κρήτης