Το Επιστημονικό Εποπτικό Συμβούλιο του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου ανακοινώνει τη μοριοδότηση των αιτήσεων των μονίμων εκπαιδευτικών υποψηφίων για την πλήρωση των λειτουργικών κενών στο σχολείο για το σχολικό έτος 2018-19 με απόσπαση διάρκειας ενός διδακτικού έτους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΚΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

196751

ΠΕ01

25.25

196918

ΠΕ02

24.25

221976

ΠΕ02

10.5

227245

ΠΕ04.01

44

166895

ΠΕ81

42

211277

ΠΕ83

19.5

 

 

Οι αιτήσεις των υπόλοιπων υποψηφίων δεν μοριοδοτήθηκαν, επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων ορίζεται μέχρι και την Τρίτη 3-6-2018, ώρα 14:00, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου gympira@sch.gr

ΕΠΕΣ ΠΓΗ