ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ


Αεροδρόμιο (07:15) - Ικάρου - Εθν. Αντιστάσεως - Μπεντεβή - 
Κνωσού - Αη Γιάννης / "SATO" - Κακριδή - Ερυθραίας - Φωτάκη - Παπαναστασίου - Εθνομαρτύρων - Ακροπόλεως - Πλ. Σινάνη - Ιωνίας - Γ. Παπανδρέου - Α. Παπανδρέου - Ιερολοχιτών - Παναγίτσα (περί τις 07:35) - Ατλαντίδος - Α. Παπανδρέου - Στρυμώνος - Παύλου Μελά / Δειλινά - 62 Μαρτύρων - Γιόφυρος - ΤΕΙ - Πρότυπα Πειραματικά

ειδικη διαδρομή