ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΔΙΑ  ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ & ΚΕΠ

Ταχ. Δ/νση: Αγ.Τίτου 1

Τ.Κ: 712 02

Τηλ.:2813 409177

Fax: 2810 227 180

E-mail: kanavaki@heraklion.gr

ΘΕΜΑ: “Κοινωνικό Φροντιστήριο σε σχολεία του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου Ηρακλείου”.

Αξιότιμες κυρίες Διευθύντριες και κύριοι Διευθυντές,

Με την εν λόγω επιστολή, επιθυμούμε να σας γνωστοποιήσουμε την απαρχή της λειτουργίας Κοινωνικού Φροντιστηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα όρια του 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος του Δήμου Ηρακλείου. Τα μαθήματα θα παραδίδονται απογευματινές ώρες στο 10ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου, το οποίο εδρεύει στα Δειλινά (οδ. Βορείου Ηπείρου 1, Δειλινά).

Για το λόγο αυτό, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε αρμοδίως τους μαθητές των Σχολείων σας και που εδρεύουν εντός των ορίων του προαναφερομένου Δημοτικού Διαμερίσματος, ώστε να να λάβουν γνώση της συγκεκριμένης κοινωφελούς παροχής και να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον. Θα επιζητείται η εκπλήρωση ορισμένων οικονομικών κριτηρίων, τα οποία θα εμφαίνονται σε αντίγραφο προσφάτου εκκαθαριστικού σημειώματος που θα προσκομίζουν οι ενδιαφερόμενοι στον Συντονιστή του έργου (κος Τσερεβελάκης Γεώργιος, τηλ. επικοινωνίας: 6984223960) και στη Συντονίστρια της Επιτροπής Παιδείας του 3ου Δημ. Διαμερίσματος (κυρία Αντωνάκη Αμαλία, τηλ. επικοινωνίας:6939201701).

Ο Συντονιστής του έργου μαζί με την Επιτροπή Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς του εν λόγω Δημοτικού Διαμερίσματος θα προβαίνουν στην επιλογή των μαθητών.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον και τη συνεργασία.

Με εκτίμηση,

Η Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Μαρία Γ. Καναβάκη

Ηράκλειο, 04/11/2014

Αρ.Πρωτ: 167.633

ΠΡΟΣ :

κ.κ. Δ/ντές Σχολείων Δ/θμιας  Εκπ/σης 3ου Δημοτικού Διαμερίσματος Δήμου  Ηρακλείου

ΚΟΙΝ.:

  1. Γραφείο Δημάρχου Ηρακλείου
  2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δήμου Ηρακλείου

3.      3ο Δημ. Διαμέρισμα Δήμου Ηρακλείου

  1. Δ/ντή Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ηρακλείου