ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ


 

Ίδρυση

Το Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1980 στο Ηράκλειο Κρήτης (ΦΕΚ 204/6-9-1980). Αρχικά λειτούργησε ως Πρότυπο Μικτό Γυμνάσιο και από το 1988 ως Πειραματικό Σχολείο Δ/θμιας Εκπ/σης (ΦΕΚ 427/27-9-1988).

Αρχές λειτουργίας του σχολείου μας

Το Σχολείο με βάση τους σκοπούς που καθορίζουν οι διαχρονικές Παιδαγωγικές Αρχές, οι σύγχρονες διεθνείς αντιλήψεις των Επιστημών της Αγωγής, η Ελληνική Νομοθεσία και τα Αναλυτικά Προγράμματα του ΥΠΕΠΘ, προετοιμάζει τους μαθητές του ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις απαιτήσεις της ζωής σε όλους τους τομείς.  Φροντίζει να διαμορφώνει προσωπικότητες με ήθος και δημοκρατική αντίληψη.  Παράλληλα προσπαθεί να αναπτύξει τις ιδιαίτερες κλίσεις και δεξιότητες κάθε μαθητή για να τον καταστήσει ικανό για μια ομαλή κοινωνική προσαρμογή και ευτυχισμένη ζωή.  Με την ιδιαίτερη φύση του ως Πειραματικό, το Σχολείο είναι ανοικτό σε κάθε - θεσμικά και επίσημα διατυπωμένη - νέα πρόταση σε ό,τι αφορά Αναλυτικά Προγράμματα, παιδαγωγικές μεθόδους και τρόπους διδασκαλίας.

Εκπαιδευτικό προσωπικό

Το διδακτικό προσωπικό (30 καθηγητές/τριες διαφόρων ειδικοτήτων) διαθέτει ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα και επιλέγεται από Υπηρεσιακά Συμβούλια του ΥΠΕΠΘ μετά από ειδική προκήρυξη.

Μαθητικό δυναμικό

Από το Π.Γ.Η. έχουν αποφοιτήσει 2048 μαθητές/τριες, στα 29 χρόνια λειτουργίας του.  Σήμερα φοιτούν 216 μαθητές/τριες από την πόλη του Ηρακλείου και την ευρύτερη περιφέρεια, σε οκτώ τμήματα. Οι μαθητές εγγράφονται μετά από δημόσια κλήρωση.

 

Κτηριακή εγκατάσταση

Το σχολείο φιλοξενείται στο κτήριο της παλιάς Παιδαγωγικής Ακαδημίας, στην περιοχή Εσταυρωμένου,  6km από το κέντρο της πόλης.  Συστεγάζεται με το Γενικό Πειραματικό Λύκειο, το Π.Ε.Κ. και το Ι.Ε.Κ. Ηρακλείου.  Διαθέτει οκτώ αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, εργαστήρια πληροφορικής, φυσικής-χημείας και κλειστό γυμναστήριο.  Η στενότητα χώρων και η έλλειψη ιδιόκτητου κτηρίου αποτελούν το μεγάλο πρόβλημα του σχολείου.

 

Συνεργασίες

Το Σχολείο συνεργάζεται με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Παν/μιο Κρήτης, το Α.Τ.Ε.Ι., τη Βικελαία Δ.Β.Η., το Ιστορικό Μουσείο Ηρακλείου, το Αρχαιολογικό Μουσείο, με κοινωνικούς φορείς και κέντρα εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Δραστηριότητες

Σχεδιάζονται και πραγματοποιούνται προγράμματα εθνικά και ευρωπαϊκά, δειγματικές διδασκαλίες (σε καθηγητές Δ/θμιας εκπ/σης και φοιτητές του Παν/μίου Κρήτης), επισκέψεις μελέτης σε Ευρωπαϊκά σχολεία, συμμετοχές σε ποικίλους διαγωνισμούς (Πανελλήνιους ή Ευρωπαϊκούς), παράλληλες δραστηριότητες σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (εκθέσεις, projects, συνθετικές εργασίες, παρουσιάσεις), εκπαιδευτικές επισκέψεις, εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, αφιερώματα και μικρές εκδόσεις. Από το Σχολικό Έτος 2011 - 2012 το σχολείο μας εφαρμόζει πιλοτικά το νέο πρόγραμμα σπουδών για το γυμνάσιο.