ΝΕΑ


Σύμφωνα με την προκήρυξη της Ε.Ε.Π.Π.Σ. για την πλήρωση των κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία και τα Πειραματικά Σχολεία (ΑΔΑ: ΩΔ2Σ46ΜΤΛΗ-ΖΟΕ/Α.Π. 75/ΕΕΠΠΣ/1-7-2020) οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων ενώπιον του οικείου ΕΠ.Ε.Σ.από την Τετάρτη 15/7 2020 έως την Παρασκευή  17/7/2020 στις 15:00. Η ένσταση στέλνεται […]


Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.Οι γονείς των  μαθητριών/τών που εισάγονται στην Α΄ Τάξη, σύμφωνα με τον τελικό πίνακα εισακτέων που αναρτήθηκε, καλούνται από την 1η έως και την 3η Σεπτεμβρίου και ώρα 09:00 έως 12:00

Ο τελικός πίνακας εισακτέων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά και  την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020 για τις θέσεις 95, 96. Ο τελικός πίνακας επιλαχόντων μαθητών/μαθητριών, όπως αυτός διαμορφώθηκε μετά την κλήρωση που έγινε από επιτροπή γονέων τη Δευτέρα 6/7/2020


Αποτελέσματα δοκιμασίας εισαγωγής στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου. Οι γονείς των μαθητών που έχουν ισοβαθμήσει και βρίσκονται στη θέση 95-130 μπορούν να παραστούν στην κλήρωση που θα διενεργηθεί στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ηρακλείου τη Δευτέρα 6 Ιουλίου και ώρα 11.00 πμ, ώστε να συγκροτηθεί ο οριστικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων μαθητών της Α΄ Γυμνασίου για το […]

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, Λίγες μέρες πριν από  τη γραπτή δοκιμασία των παιδιών σας θα θέλαμε να προσέξετε τα παρακάτω: 1. Η προσέλευση στο σχολείο θα γίνει μία ώρα πριν από την έναρξη της δοκιμασίας, στις 9.00 π.μ. Δεν θα επιτραπεί η είσοδος των γονέων στο σχολείο. […]

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τους κωδικούς των υποψηφίων, οι οποίοι μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την εισαγωγή τους στην Α΄τάξη του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου κατά το σχολικό έτος 2020-2021


Επικαιροποιημένη ενημέρωση για την ορθή εγγραφή αποφοίτων του Πρότυπου Γυμνασίου Ηρακλείου στην Α' τάξη του Πρότυπου Λυκείου Ηρακλείου.

Για την εγγραφή του παιδιού σας στην Α΄ τάξη του Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου (στην πλατφόρμα υπάρχει ακόμα ο τίτλος «Πειραματικό» και όχι  ο πρόσφατος «Πρότυπο»)  το  σχολ. έτος 2020-21 (με ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ : από τη 18 η Ιουνίου 2020 και ώρα 09:00 έως και τη 2η Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59),  σας επισημαίνουμε […]

Οδηγίες για την διεξαγωγή της δοκιμασίας (τεστ) δεξιοτήτων στα Πρότυπα Σχολεία   Οδηγίες για την εξέταση  μαθητών/τριών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκεςγια την εισαγωγή τους στην Α΄ Τάξη των Προτύπων Σχολείων