Σας καλωσορίζουμε στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του Πειραματικού Γυμνασίου Ηρακλείου Κρήτης.

Στην επίσημη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας θα βρείτε σε πλήρη ανάπτυξη όλες τις δραστηριότητες και τις τελευταίες ανακοινώσεις του Συλλόγου οι οποίες σας ενδιαφέρουν και ανανεώνονται καθημερινά, την σύνθεση και την δομή του Δ.Σ. του συλλόγου, χρήσιμες συνδέσεις, πληροφορίες για τα προγράμματα που συμμετέχει ο σύλλογος,  όπως επίσης προτάσεις αποσχόλησης και ψυχαγωγίας για εμάς και τα παιδιά μας που λαμβάνουν χώρα στο Ηράκλειο καθημερινά καθώς και ανακοινώσεις από το ψηφιακό σχολείο του Υπουργείου Παιδείας.

Φιλοδοξούμε να κάνουμε αυτόν τον χώρο έναν τόπο συνάντησης, επικοινωνίας και δημιουργίας, όχι μόνον για τους γονείς αλλά και για όλους όσοι ανήκουν στην κοινότητα του ΠΓΗ.

Μερικές πληροφορίες για το σχολείο μας.

Το σχολείο ιδρύθηκε με την υπ’ αρ. απ. Γ/4761/30-8-1980 και στεγάζεται σε κτίριο του ΑΤΕΙ Κρήτης στην περιοχή Εσταυρωμένος.
Ήταν κέντρο επιμόρφωσης της ΣΕΛΜΕ Ηρακλείου για την ετήσια επιμόρφωση των καθηγητών και των νεοδιορισμένων καθηγητών.
Επίσης, διατηρούσε στενή σχέση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών, καθώς και με το ΠΕΚ Ηρακλείου για επιμορφωτικές δράσεις.
Tην τελευταία δεκαετία εμφανίζει σταθερή ποιοτική ανάπτυξη και αναγνώριση από την τοπική κοινωνία, όπως φαίνεται και από τον σταθερά αυξανόμενο αριθμό των αιτήσεων για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη.
Κατατάχθηκε στα Πρότυπα Πειραματικά σχολεία 6ο κατά σειρά στην πανελλήνια κατάταξη της αξιολόγησης των Πειραματικών σχολείων του Υπουργείου Παιδείας στις 25-10-2011.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τελευταίας τριετίας είναι:

·Η μεταβολή του πλαισίου λειτουργίας του σχολείου με τη θέσπιση του ΕΠΕΣ και της ΔΕΠΠΣ με διοικητικές, παιδαγωγικές και επιστημονικές αρμοδιότητες.
·Η αξιολόγηση του προσωπικού.
·Τα πρωτόκολλα συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών και τη συνεργασία σε ερευνητικά προγράμματα.
·Η λειτουργία των ομίλων ειδικών ενδιαφερόντων στη ζώνη 2μ.μ.-4μ.μ., στους οποίους συμμετέχουν οι μισοί περίπου μαθητές του σχολείου και μυούνται σε ποικιλία γνωστικών αντικειμένων επιπλέον του αναλυτικού προγράμματος.
·Με τις εξετάσεις εισαγωγής μαθητών αυξήθηκε το ποσοστό των μαθητών με ιδιαίτερες επιδόσεις, ενώ σταδιακά ελαττώνεται το μικρό ποσοστό των αδιάφορων μαθητών που είχαμε. Όπως φαίνεται από τα τελικά αποτελέσματα του σχολικού έτους 2013-2014, οι εξετάσεις εισαγωγής μαθητών οδηγούν σε ένα σχολείο αριστείας, αφού το 85% των μαθητών της Α ΄ τάξης αρίστευσε.

Το προσωπικό του σχολείου έχει υψηλά τυπικά προσόντα. Συγκεκριμένα, μετά την αξιολόγηση προσωπικού το σχολικό έτος 2012-2013, 20 καθηγητές κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο και 7 διδακτορικό τίτλο.
Λειτουργεί με δέκα τμήματα μαθητών και την τελευταία διετία ο αριθμός των νεοεισαχθέντων μαθητών είναι 24 ανά τμήμα.

Μειονεκτήματα του σχολείου είναι η έλλειψη ιδιόκτητου κτιρίου, γραμματειακής υποστήριξης, φύλαξης και βοηθητικού προσωπικού.